Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hírek

Beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Beiratkozás a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsődébe a 2021/2022-es nevelési évre

Kedves Szülők!

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.”

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde tagintézményeibe a gyermekeiket a 2021/2022-es nevelési évre a következő időpontban lehet beíratni:

2021. április 28-29.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcím kártyája, TAJ kártyája, oltási könyve,
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarországon tartózkodásra jogosultság igazolása,
  • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,
  • elvált, vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés. 

 

Szülői teendők a gyermek óvodakezdésének elhalasztásával kapcsolatos engedélyeztetés kérelmezése:

„A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.”

A beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre online formában fog történni. Kérjük, az alábbi elérhetőségeken küldjék el a körzetes intézménynek a jelentkezési lapot (nyomtatva, kitöltve, szkennelve) és a szükséges dokumentumok másolatát:

Hétszínvirág Óvoda:

iroda@hetszinvirag.pomaz.hu

Napsugár Óvoda:

napsugar@ovodak.pomaz.hu

Mesevölgyi Óvoda:

mesovo40@gmail.com

Mesedombi Óvoda:

mesedomb@gmail.com

Mesevár Óvoda:

mesevar3@gmail.com

Pomázi Bölcsődék:

Galagonya Bölcsőde (Béke utca):

pomazigalagonyabolcsode@gmail.com

Boróka Bölcsőde (Templom tér):

pomaziborokabolcsode@gmail.com

A körzethatárokat itt megnézheti:

Óvodai körzethatárok

Letölthető dokumentumok, melyek szükségesek a beiratkozáshoz:

Óvodai jelentkezési lap

Bölcsődei jelentkezési lap

További információt az alábbi elérhetőségeken kaphat:

iroda@hetszinvirag.pomaz.hu

0626-325-325; 0620-408-2305

13 2021 ok hatarozat page 001

 

Vissza