Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Az óvodába az óvodaköteles gyermek akkor vehető fel, ha tárgyév augusztus 31-ig a 3. életévét betölti. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A következő nevelési évre való beiratkozás minden évben április 20. és május 20. között kerül sor, melynek pontos dátumát közzétesszük honlapunkon is.
Bemutatandó dokumentumok:
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, oltási kiskönyve.
A gyermekeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető dönt másik tagintézménybe való felvételről.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentum kitöltése is szükséges:
Jelentkezési lap
Szülői nyilatkozat adatkezeléshez